Loại bỏ mọt đục quả bệnh hại cây cà phê như thế nào?

April 4, 2018 | Cà phêCây công nghiệp |

Là một trong những bệnh hại cây cà phê khá nguy hiểm, có thể ảnh hưởng tới năng suất của cả vườn vì mọt đục quả có tốc độ lây lan khá nhanh, bà con cần chú ý để có cách phòng tránh tốt nhất.

Tìm hiểu mọt đục quả bệnh hại cây cà phê đáng sợ

Tìm hiểu loại mọt đục quả: Loại mọt này có tên khoa học: Stephanoderes hampei. Khả năng gây hại của mọt đục quả cà phê Stephanoderes hampei:

Mọt thích sống và phá hại trên quả già, chín và có thể sống trên quả khô rụng. Thành trùng là bọ cánh cứng nhỏ, màu nâu hoặc đen, dài 1-1,6mm. Chúng đục vào nhân quả, ăn phá phôi nhũ tạo thành rãnh nhỏ để đẻ trứng. Con đực có cánh màng bị thoái hóa, do cánh ngắn nên không bay được và ở luôn trong trái ít di chuyển. Chúng có thể sống đến vài tháng và bắt đầu đẻ trứng từ 10-21 ngày sau khi vũ hóa. Con cái đẻ từ 70-80 trứng và nở sau 6-11 ngày. Ấu trùng màu trắng, không chân, rất nhỏ, cơ thể thường cong hình chữ C. Thời gian ấu trùng từ 14-28 ngày và nhộng từ 7-15 ngày.

bệnh mọt đục quả cà phê

Mọt đục quả bắt đầu tấn công và đẻ trứng trên trái vào đầu vụ và đạt cao điểm khi trái chín rộ. Vào cuối vụ thành trùng vẫn còn sống sót trong trái khô, chờ mùa vụ tới tấn công tiếp. Cả thành trùng và ấu trùng đều ưa thích hạt già, chín hơn là hạt non. Trong một trái có thể có nhiều thành trùng và ấu trùng cùng sinh sống, có khi đến 90 con trong một trái, gây ra trái bị rụng non, chín ép, hạt bị lép, phẩm chất hạt bị giảm. Khi bị hai nặng, năng suất hạt có thể giảm đến 80%.
Biện pháp phòng bệnh cho cây cà phê bị mọt Stephanoderes hampei đục quả:  Vệ sinh, dọn sạch trái rụng và trái khô trên cây, tránh nguồn lây lan cho vụ sau.
Biện pháp chữa trị sử dụng hóa chất:
– Phun 1 trong các hoạt chất sau để diệt thành trùng: Lamda-cyhalothrin,Cypermethrin, Profenofos…

mọt đục quả cà phê

– Hoặc có thể phun các chế phẩm sau:
+ Nitox 30EC ( Dimethoate 27% + Cypermethrin 3%) sử dụng ở nồng độ 0,2% – 0,25% (20 – 25ml thuốc + 10 lít nước)

+ Nibas ( Fenobucarb 50%) sử dụng ở nồng độ 0,25% – 0,3%(25 – 30ml thuốc + 10 lít nước)
+ Bini 58 ( Dimethoate 40%) sử dụng ở nồng độ 0,2% – 0,3%(20 – 30ml thuốc + 10 lít nước)
+ Bonus 40EC (Chlorpyrifos Ethyl 40%): sử dụng ở nồng độ 0,2 – 0,25%

Phun thuốc lên quả ngay từ giai đoạn quả còn xanh, phun 2 lần cách nhau 1 tháng. Tại Việt Nam nhiều mô hình trồng cà phê đã bị mọt đục quả bệnh hại cây cà phê tấn công gây ảnh hưởng tới chất lượng hạt, năng suất, khi chất lượng hạt thấp thì đầu ra sẽ không mấy thuận lợi, vì thế hãy tham khảo để có cách phòng trừ tốt nhất.

Có thể bạn quan tâm