Năm 2018 bơ mất mùa trên diện rộng nguyên nhân do đâu?

August 11, 2018 | Cây ăn trái |

Năm 2017 bơ mất mùa và năm 2018 bơ lại tiếp tục mất mùa trên diện rộng nguyên nhân bơ mất mùa do đâu? Hãy cùng với lamnong.net tìm hiểu về nguyên nhân của tình trạng bơ mất mùa năm nay để có biện pháp khắc phục hoặc hạn chế một phần nhỏ để năng suất thu hoạch như mong muốn.

Tìm hiểu nguyên nhân bơ mất mùa

bơ mất mùa

Ngay thời điểm bơ ra hoa đậu trái thì gắp những biến đổi của khí hậu, có nhiều cơn mưa xuất hiện ngay trong thời điểm cây bơ ra hoa kết trái lượng mưa đạt ở mức 0.2-1,0mm đổ xuống ngay thời điểm mà cây bơ đang trổ hoa thụ phấn.

Lượng mưa trên không quá lớn nhưng nó lại làm ảnh hưởng lớn đến quá trình thụ phấn của cây. Hạt phấn của cây bơ bị ướt chúng không trương lên được không tung ra ngoài không khí. Đây chính là nguyên nhân làm cho quá trình thụ phấn bị ngăn cản khả năng đậu trái giảm sút một cách đáng kể.

Bơ mất mùa do ẩm độ

Thời điểm tháng 3 vừa qua lúc cây thụ phấn độ ẩm không khí lúc này lên đến 75,4 so với mức thông thường yêu cầu là 70% như vậy độ ẩm không khí cao hơn. Như vậy bơ mất mùa năng suất kém nguyên nhân cũng là do độ ẩm không khí khiến quá trình thụ phấn cản trở.

nguyên nhân bơ mất mùa

Số lượng hoa không được thụ phấn của năm 2018 vừa rồi lên đến 65-70% vì độ ẩm cao hạt phấn bị trương to lên. Việc thụ phấn không diễn ra và đương nhiên kết quả kém là điều đương nhiên.

nguyên nhân bơ mất mùa trên diện rộng

Những kết luận trên đã kiểm chứng kĩ tại vườn bơ trồng thí nghiệm của viện khoa học kỹ thuật Tay Nguyên. Cho kết luận nguyên nhân bơ mất mùa 2018 là chính xác, thời điểm cây ra hoa thụ phấn cần phải gặp điều kiện khí hậu thuận lợi cây mới cho năng suất cao.

Có thể bạn quan tâm