Thời điểm bón phân cho cây cà phê kinh doanh

April 16, 2018 | Cà phêCây công nghiệp |

Bón phân là một trong những kỹ thuật quan trọng ảnh hưởng đến năng suất cũng như phục hồi của vườn cà phê, để giúp bà con giảm thiểu được chi phí với chế độ phân bón hợp lý nhằm tăng năng suất và giảm sâu bệnh hại cho vườn cà, chúng tôi xin giới thiệu thời điểm bón phân cho cây cà phê kinh doanh.

Những thời điểm bón phân cho cây cà phê kinh doanh

Phân hữu cơ: Phân hưu cơ có khả năng cung cấp tất cả các loại dinh dưỡng như N, P, K, Mg, Ca cho đất, giảm thiểu được phân hóa học, tăng độ phì cho đất, giúp đất giữ được nhiều chất dinh dưỡng và nước, chống xói mòn cho đất. Bà con có thể tận dụng những cành, lá cà phê sau khi cắt cành để làm phân hữu cơ. Các loại phân chuồng từ trâu, bò, lơn ủ hoai đều có tác dụng rất tốt cho đất. Các loại phân hữu cơ vi sinh sẽ cải thiện thêm thành phần trong đất nên bà con cần chú ý từ 2 – 3 năm cần bón thêm khoảng 20 khối/ha để đất không bị thoái hóa.

bón phân cho cây cà phê

Phân đơn: Bón phân vô cơ có thể bổ sung ngay lượng phân thiếu hụt trong đất, đảm bảo được những nguyên tố cần thiết một cách chính xác để cây phát triển, tuy nhiên phân đơn không dễ phối trộn, sau khi trộn cần được bón ngay vì cây dễ chảy nước khiến chất lượng bị giảm xuống, cây không có thêm các nguyên tố trung và vi lượng khiến cây trồng phát triển không tốt, sâu bệnh nhiều và chất lượng nông sản kém nên bà con cần cân nhắc trước khi sử dụng.

Phân NPK hỗn hợp: Tổng lượng phân bón tổng cộng cho 1 năm trồng với năng suất đạt khoảng 3 tấn nhân/ha thường vào khoảng 1750- 1850 kg được chia làm 3 lần bón vào mùa mưa bằng loại phân NPK 16-8-16-13S-TE VÀ 1 lần bón vào mùa khô với loại phân NPK nhanh tan 20-5-6-TE. Liều lượng trong mỗi lần bón phân cho cây cà phê kinh doanh trong kỹ thuật trồng cây cà phê như sau:

bón phân cho cây cà phê kinh doanh

Đầu mùa mưa: 500 kg NPK 16-8-16-13S-TE.

Giữa mùa mưa: 650 kg NPK 16-8-16-13S-TE.

Cuối mùa mưa: 400 kg NPK 16-8-16-13S-TE.

Mùa khô: 200- 300 kg NPK 20-5-16-TE.

Nếu sử dụng loại phân NPK cao cấp có nồng độ cao hơn loại 25-10-20-TE bạn chỉ cần bón 1000 kg/ha/năm trong mùa mưa.

Đối với những vườn đạt năng suất cao, lớn hơn 3 tấn nhân/ha thù cứ 1 tấn chúng ta cần bón thêm 450 kg NPK 16-8-16 hoặc 350 kg NPK 25-10-20 để cây nhanh chóng có thể phục hồi và vù đắp vào lượng dinh dưỡng đã bị cây lấy đi.

Như vậy đối với 1 ha cà phê cho 4 tấn nhân trở lên thì lượng phân bón cả năm cần cung cấp là:

Đối với loại NPK 16-8-16 thì cần bón 2000 kg/ha trong mùa mưa và 300 kg NPK 20-5-6 trong mùa khô.

Đối với loại NPK 25-10-20 thì cần bón 1400 kg/ha trong mùa mưa và 300 kg NPK loại 20-5-6 trong mùa khô.

Trong quá trình bón phân bà con cần chú ý đến sự sinh trưởng và phát triển của cây, tình trạng sâu bệnh của cây để tăng giảm lượng phân bón cho hợp lý. đối với những vườn cà phê yếu và trồng trên đất xấu cần chú ý bón phân nhiều lần. Nếu đất bị chua cần chủ động bổ sung thêm super lân cho đất.

bón phân cho cây cà phê giai đoạn kinh doanh

Việc điều chỉnh dinh dưỡng bón phân cho cây cà phê kinh doanh sẽ giúp cây phát triển tốt, tham khảo bài viết trên để có được những cây cà phê ra hoa, kết trái.

Có thể bạn quan tâm