Hướng dẫn cách bón phân cho cây sầu riêng giai đoạn vào cơm

July 24, 2018 | Cây ăn trái |

Bón phân cho cây sầu riêng là công đoạn chăm sóc vô cùng quan trọng. Quyết định sự sinh trưởng phát triển của cây, năng suất phẩm chất của cây cuối vụ thu hoạch. Để cây cho năng suất cao phẩm chất tốt thì giai đoạn sầu riêng vào cơm hộ trồng cần bón phân bổ sung theo đúng quy chuẩn sau:

bón phân cho cây sầu riêng

Mỗi năm có 4 lần bón phân chính cho cây sầu riêng, bón phân thời điểm sau khi thu hoạch, trước khi sầu riêng ra hoa và sau khi cây đậu trái, trước thời điểm thu hoạch khoảng 1 tháng là những giai đoạn thực sự cần thiết bón phân. Trong những giai đoạn này thì giai đoạn sầu riêng vào cơm là giai đoạn rất quan trồng, hộ trồng cần cung cấp phân bón, dinh dưỡng cho cây đầy đủ. Các loại phân không thể thiếu đó là đạm, lân, kali cùng với các nguyên tố vi lượng khác giúp cho cây sinh trưởng và phát triển tốt.

Bón phân cho cây sầu riêng giai đoạn trưởng thành liều lượng của mỗi cây là 2kg ure/ cây, 2kg Clorua kali/ 1 cây. Đặc điểm của phân lân khó tan và tan rất lâu nên hộ trồng cần bón sớm, bón ngay sau khi thu hoạch bón một lần và bón vào thời điểm sau khi cây đậu trái.

Thực hiện việc bón phân cho cây sầu riêng giai đoạn vào cơm cung cấp đạm và kali  còn những loại phân khác thì không cần vì chúng đã được bón đầy đủ vào giai đoạn trước đó. Bổ sung hai loại phân này vào giai đoạn vào cơm đúng thời điểm sẽ giúp cho cây nuôi trái tốt cây cho năng suất cao phẩm chất vượt trội.

cách bón phân cho cây sầu riêng

Tuyệt đối trước thời điểm thu hoạch khoảng 1 tháng khi bón phân cho cây giảm hàm lượng đạm hoặc là không bón phân đạm vì nếu bón vào giai đoạn này nó sẽ làm giảm chất lượng trái thời gian trái chín cũng lâu hơn. Loại phân bón chủ yếu giai đoạn này là phân kali hộ trồng nên bón tập trung loại phân này đủ, đúng liều lượng và đúng thời điểm cần của cây.

Tham khảo qua cách bón phân cho cây sầu riêng hộ nông dân hãy ghi nhớ và lưu ý để bón cho đúng cách. Giúp cây sinh trưởng tốt cho năng suất cao ổn định hàng năm, mỗi năm cuối vụ thu hoạch luôn là vụ bội thu với lợi nhuận kinh tế cao.

Có thể bạn quan tâm