Liều lượng và thời điểm bón phân NPK cà phê kinh doanh

April 21, 2018 | Cà phêCây công nghiệp |

Kinh nghiệm trồng cây cà phê cho thấy thời kỳ kinh doanh việc bón phân khá quan trọng quyết định tới năng suất cây trồng vì thế bà con cần phải chú ý đặc biệt là đối với việc bón phân NPK cà phê kinh doanh.

Xác định thời điểm và liều lượng bón phân NPK cà phê kinh doanh

Tổng lượng phân bón tổng cộng cho 1 năm trồng với năng suất đạt khoảng 3 tấn nhân/ha thường vào khoảng 1750-1850 kg được chia làm 3 lần bón vào mùa mưa bằng loại phân NPK 16-8-16-13S-TE và 1 lần bón vào mùa khô với loại phân NPK nhanh tan 20-5-6-TE, và liều lượng bón mỗi lần như sau:

bón phân npk cho cà phê kinh doanh

Đầu mùa mưa: 500 kg NPK 16-8-16-13S-TE.
Giữa mùa mưa: 650 kg NPK 16-8-16-13S-TE.
Cuối mùa mưa: 400 kg NPK 16-8-16-13S-TE.
Mùa khô: 200- 300 kg NPK 20-5-16-TE.
Nếu sử dụng loại phân NPK cao cấp có nồng độ cao hơn loại 25-10-20-TE bạn chỉ cần bón 1000 kg/ha/năm trong mùa mưa tùy từng khu vực trồng cây cà phê ở Việt Nam để có thể sử dụng loại nào.

Đối với những vườn đạt năng suất cao, lớn hơn 3 tấn nhân/ha thù cứ 1 tấn chúng ta cần bón thêm 450 kg NPK 16-8-16 hoặc 350 kg NPK 25-10-20 để cây nhanh chóng có thể phục hồi và vù đắp vào lượng dinh dưỡng đã bị cây lấy đi.

Như vậy đối với 1 ha cà phê cho 4 tấn nhân trở lên thì lượng phân bón cả năm cần cung cấp là:

Đối với loại NPK 16-8-16 thì cần bón 2000 kg/ha trong mùa mưa và 300 kg NPK 20-5-6 trong mùa khô.

Đối với loại NPK 25-10-20 thì cần bón 1400 kg/ha trong mùa mưa và 300 kg NPK loại 20-5-6 trong mùa khô.

Trong quá trình bón phân cho cà phê giai đoạn kinh doanh bà con cần chú ý đến sự sinh trưởng và phát triển của cây, tình trạng sâu bệnh của cây để tăng giảm lượng phân bón cho hợp lý. đối với những vườn cà phê yếu và trồng trên đất xấu cần chú ý bón phân nhiều lần. Nếu đất bị chua cần chủ động bổ sung thêm super lân cho đất.

bón phân npk cho cây cà phê kinh doanh

Để bón phân hợp lý cho cây cà phê bà con cần tuân thủ nguyên tắc chính là : Bón đúng loại phân cần thiết, bón đủ lượng, đúng thời kỳ và đúng phương pháp để cung cấp lại lượng chất dinh dưỡng mà cây lấy đi cũng như cung cấp thêm các chất dinh dưỡng dự trữ trong cây để cây cà phê luôn trong tình trạng sinh trưởng tốt nhất.

Việc bón phân NPK cà phê kinh doanh đúng thời điểm đủ liều lượng sẽ giúp giảm được chi phí trồng cây cà phê từ đó bà con nông dân sẽ có lợi nhuận hơn khi trồng.

Có thể bạn quan tâm