Cách trồng sầu riêng đúng kỹ thuật góp phần nâng cao kinh tế

April 7, 2018 | nhà nông làm giàu |

Cách trồng sầu riêng đúng kỹ thuật là yêu cầu đầu tiên để cây sầu riêng phát triển tốt, cho năng suất cao, nâng cao  hiệu quả kinh tế cho người nông dân

Cách trồng sầu riêng đúng kỹ thuật là điều kiện tiên quyết giúp người nông dân có vườn sầu riêng phát triển tốt cho năng suất như mong muốn. Cây sầu riêng là cây trồng phổ biến ở vùng Nam bộ nước ta, đây là cây đặc sản giúp người nông dân làm giàu. Do đó, nông dân cần được trang bị kỹ thuật trồng sầu riêng để thuận tiện trong quá trình chăm sóc.

cách trồng sầu riêng

Yêu cầu đầu tiên của cách trồng sầu riêng đúng kỹ thuật là đảm bảo giống và đất

Cách trồng sầu riêng trước hết cần dựa trên yêu cầu về đảm bảo giống và đất trồng. Cây sầu riêng là một loại cây ăn quả, do đó giống cây đóng vai trò rất quan trọng, quyết định đến chất lượng quả. Vì thế, bạn nên chọn giống cây phù hợp với đất, khí hậu và điều kiện của địa phương mình, cây sinh trưởng khỏe mạnh, chọn cây có khả năng kháng sâu bệnh tốt của các cơ sở uy tín. Đất trồng đáp ứng được kỹ thuật trồng sầu riêng phải đảm bảo đủ nước nhưng mùa mưa không được úng nước. Vì thế,  vườn trồng sầu riêng Dona cần phải có bờ bao, cống tiêu hợp lý.

– Yêu cầu đầu tiên của cách trồng sầu riêng là đảm bảo giống và đất.

– Đảm bảo đúng mật độ khi áp dụng cách trồng sầu riêng.

Cách trồng sầu riêng đúng kỹ thuật cần chú ý đến mật độ cây khi trồng trong vườn. Trồng sầu riêng đúng cách là đảm bảo đúng mật độ cây giống, bởi sầu riêng RI6 là cây ăn quả có tán rộng nên cần tuân thủ đúng khoảng cách giữa các cây, tránh hiện tượng trồng quá dày gây ảnh hưởng tán cây. Bón lót theo đúng hướng dẫn, đúng liều lượng và thời điểm. Ngoài ra, cần để ý đến thời vụ trồng cây, nên trồng sầu riêng vào đầu mùa mơ để cây có điều kiện sinh trưởng tốt, khi cây con mới trồng cần che mát đúng kỹ thuật.

– Đảm bảo đúng mật độ khi áp dụng cách trồng sầu riêng.
– Tuân thủ đúng chế độ chăm sóc của cách trồng sâu riêng.

Cách trồng sầu riêng chỉ thật sự phát huy tác dụng khi có chế độ chăm sóc đúng kỹ thuật. Vì thế, trồng sầu riêng đúng cách cần đặc biệt tuân thủ nghiêm ngặt chế độ chăm sóc. Tùy từng giai đoạn sinh trưởng, cây sầu riêng yêu cầu chế độ chăm sóc khác nhau. Giai đoạn cây sau khi trồng cần được tưới nước đầy đủ, bón phân kích thích sinh trưởng, tỉa cành và tạo tán. Giai đoạn cây ra hoa cần thay đổi lượng nước, kích thích ra hoa, khi hoa nở cần tỉa hoa theo mục đích, thời điểm tu hoạch của chủ vườn, cần giúp cây thụ phấn bằng tay. Giai đoạn đậu quả đến khi thu hoạch cần điều chỉnh lượng nước phù hợp, bón phân hợp lý để đảm bảo chất lượng trái. Như vậy, trái sầu riêng đảm bảo chất lượng và thời điểm theo mong muốn.

Trong cách trồng sầu riêng không thể thiếu quá trình phòng trừ sâu bệnh

Điều cuối cùng cần chú ý trong cách trồng sầu riêng là thường xuyên phòng trừ sâu bệnh. Trong kỹ thuật trồng sầu riêng có rất nhiều loại sâu bệnh phổ biến, tùy từng giai đoạn phát triển của cây như sâu đục thân, rệp, sâu đục trái,… Vì thế, người nông dân cần thường xuyên kiểm tra sầu riêng, kịp thời phát hiện và xử lý các loại sâu bệnh, tránh được thiệt hại.

Sầu riêng là một trong những loại cây giúp bạn phát triển kinh tế. Biết cách trồng sầu riêng đúng kỹ thuật sẽ giúp bạn chăm sóc vườn sầu riêng sinh trưởng tốt, đảm bảo sản lượng và chất lượng cao. Góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế gia đình bạn.

Có thể bạn quan tâm