Cây ăn quả miền Trung (Phần 1)

Cây ăn trái Xuyên suốt đất nước Việt Nam hình chữ S của chúng ta, bạn đặt chân đến nơi đâu, lại thấy nơi đấy có những điểm đặc biệt mà không đâu có. Cây ăn quả miền Trung cũng vậy, cũng có những đặc điêm riêng biệt, khác với những nơi khác....