Tìm hiểu mô hình trồng cà phê bền vững theo hướng 4C

April 17, 2018 | Cà phêCây công nghiệp |

Để nâng cao chất lượng cà phê, ổn định năng suất cần có những mô hình trồng cây cà phê bền vững theo hướng 4C, trong đó địa bàn huyện Ia Grai tỉnh Gia Lai đang áp dụng, cùng lamnong.net tìm hiểu hướng 4C bền vững để có kinh nghiệm cho bà con.

Mô hình trồng cà phê bền vững theo hướng 4C là gì?

mô hình trồng cà phê bền vững

Common: 4C dựa trên quyết định của mọi thành viên, và xây dựng trên sự nhất trí nội bộ và giữa các nhóm bên liên quan như người sản suất, thương mại/ công nghiệp và tổ chức xã hội.

Code(Bộ quy tắc): Bộ quy tắc tự nguyện bước đầu được đưa ra một mức tối thiểu về sự bền vững, việc tuân thủ được kiểm tra xác nhận, không phải chứng nhận sản phẩm.

Cà Phê: Dòng cà phê chủ lực hay cà phê đại trà, tất cả các loại cà phê, các hệ thống sản xuất và các vùng trồng cà phê.

Community(Cộng Đồng): Của ngành cà phê cho chính ngành cà phê, mang tính tự chủ, hệ thống thành viên.

Theo đó, mô hình trồng cà phê bền vững được triển khai với quy mô 8ha trong đó 4ha trình diễn và 4ha đối ứng với 8 hộ tham gia. Qua 1 năm triển khai cho thấy người trồng cà phê sử dụng phân bón, vật tư và nước tưới một cách khá hợp lý, giảm được chi phí đầu tư, năng suất cà phê tăng hơn 1 tấn tươi/ha, tránh được tình trạng thừa phân bón, nước tươi gây lãng phí.

tìm hiểu mô hình trồng cà phê bền vững

Trước đó khi triển khai mô hình kỹ thuật sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn 4C trên quy mô 25ha và có 40 hộ tham gia, mỗi gia đình được hỗ trợ 50% chi phí vật tư, kỹ thuật, tập huấn và kiểm tra được hướng dẫn quy trình ủ vỏ cà phê, tưới nước tiết kiệm, trồng cây che bóng, chắn gió, kỹ thuật chăm sóc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật một cách hiệu quả.

Việc chuyển giao kỹ thuật sản xuất cà phê theo mô hình bền vững hướng 4C trên địa bàn huyện Ia Grai đang phát huy hiệu quả, giúp nông dân sản xuất an toàn, nâng cao giá trị sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần ổn định cuộc sống,… đây có thể coi là mô hình trồng cây cà phê công nghệ cao, với mô hình này sẽ giúp bà con trồng cà phê cung cấp các sản phẩm cà phê an toàn cho thị trường, góp phần bảo vệ sức khỏe người sản xuất bảo vệ môi trường, thay đổi thói quen canh tác kém hiệu quả từ trước.

xây dựng mô hình trồng cà phê bền vững

Mô hình trồng cà phê bền vững này cũng giúp duy trì sự ổn định về năng suất, chất lượng từng bước hình thành mối liên kết giữa người sản xuất và tiêu thụ với sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ hợp tác, hơn nữa, năng suất cà phê tăng so với những mô hình trồng cây cà phê truyền thống giúp bà con có thêm thu nhập.

Việc áp dụng công nghệ vào trong nông nghiệp là rất cần thiết sẽ giúp bà con nông dân có thêm thu nhập và phương pháp canh tác giúp xóa đói giảm nghèo, dần trở thành cây làm giàu cho bà con.

Có thể bạn quan tâm