Kỹ thuật chăn nuôi bò hiệu quả cao

Chăn nuôi bò được gần đây được nhiều trang trại chú ý và có hướng phát triển mạnh mẽ, có nhiều cách nuôi bò khác nhau mục đích cuối cùng là cho ra bò có sản lượng thịt cao và phẩm chất thịt tốt. Dưới đây là những kỹ thuật...