Cách phòng bệnh ecoli ở heo con hiệu quả

Chăn nuôi Bệnh E.coli được phát hiện vào những năm 1985 với tên gọi là Bacterium coli commune từ các chủng vi khuẩn đường ruột. Bệnh có liên quan nhiều đến môi trường chuồng chại và chế độ chăm sóc nuôi dưỡng heo từ khi heo con biết ăn cho đến khi heo đạt...

Lịch tiêm ngừa các loại vắc-xin cho heo

Chăn nuôi Hiện nay vấn đề lựa chọn vắc xin và cách cấp vắc xin cho heo ở trại chăn nuôi cần được bà con hiểu đúng và rõ đặc biệt vấn đề thời gian tiêm ngừa để phòng các loại bệnh ở heo. Xem thêm: Biểu hiện của 3 loại bệnh thường...