Giải pháp phát triển diện tích trồng cà phê Việt Nam

April 20, 2018 | Cà phêCây công nghiệp |

Diện tích trồng cà phê Việt Nam với diện tích khoảng 700.000 ha, sản lượng cà nhân đạt từ 1,6 tới 1,7 triệu tấn/năm đã và đang là nước trồng, sản xuất, xuất khẩu cà phê thứ 2 trên thế giới sau Brazil. Có một thời gian do giá tăng bà con ồ ạt trồng vì thế sản lượng và diện tích tăng đột biến, ảnh hưởng tới cơ cấu, quy hoạch và giá cà phê. Đối với cà phê vối  Robusta thì Việt Nam đứng đầu toàn thế giới về mọi mặt cả diện tích, năng suất, sản lượng và kim ngạch xuất khẩu, tuy nhiên cà phê Việt Nam đang đứng trước nhiểu thách thức:

Phát triển diện tích trồng cà phê Việt Nam

diện tích trồng cà phê Việt Nam

Sự già cỗi của hàng trăm ngàn ha/ năm cà phê trên 20-25 tuổi. Diện tích trồng cà phê Việt Nam này cần phải thay thế bằng trồng mới, hoặc chặt bỏ. Đã có hẳn một chương trình tái canh cây cà phê của bộ nông nghiệp phát triển Nông Thôn song tiến độ thực hiện mô hình trồng cà phê bền vững vẫn còn quá chậm và có thể nói là không thành công.
Việc tưới nước và kỹ thuật chăm sóc cây cà phê theo phương thức truyền thống quá tốn nước, việc khoan quá nhiều giếng khoan và không kiểm soát tốt đã làm thủng tầng nước ngầm, ô nhiễm đất và nguồn nước gây lãng phí trong khi đó không có hiệu quả.
Một nguyên nhân khiến chất lượng cà phê nhân Việt Nam kém, đó là thu hoạch cà phê quá 50% quả xanh. Đồng thời cũng làm cho đặc điểm vật hậu học của cà phê Việt Nam biến đổi. Nhiều nơi không có sân phơi bê tông, xi măng, gạch không có chế biến ướt, cà phê quả thu hoạch về phơi trên mọi loại sân như đất, đường sá, vải bạt,…. làm cho chất lượng cũng giảm.
Việc tái canh cây cà phê đã khiến Việt Nam trở thành cường quốc cà phê trên thế giới và nên giữ được vị trí này đó là nguyên tắc đầu tiên cho việc tái canh. Tức là tái canh nhưng không giảm sản lượng toàn quốc.

Các biện pháp cho việc tái canh

phát triển diện tích trồng cà phê Việt Nam

Nhổ toàn bộ cà phê già cỗi, kém chất lượng để trồng theo quy trình trồng cây cà phê.
Ghép chồi vào gốc cây già, đây là công nghệ mà ĐăkLak đưa vào nghiên cứu và áp dụng từ năm 2002 từ Brazil . Có thể thiết kế ghép trong 3-4 năm. Với số lượng gốc già cưa đốn để ghép chồi non từ 25-30 năm. Phương pháp đã được nông dân chấp nhận và những tỉnh thực hiện biện pháp ghép đã chấp nhận có đánh giá tốt đồng thời nhân rộng.
Diện tích trồng cà phê Việt Nam cứ 100ha cà phê phải có 1ha sân phơi để đảm bảo tiêu chuẩn, phải mạnh dạn đầu tư chế biến ướt, tức là xây dựng các nhà máy chế biến ướt với công nghệ Brazil. Với mỗi dự án đều có sách hướng dẫn trồng cà phê để bà con tham khảo thực hiện theo đúng quy trình, vì thế hãy tham khảo và thực hiện đúng để có được vụ mùa bội thu.

Có thể bạn quan tâm