Kỹ thuật nuôi gà công nghiệp đẻ trứng hiệu quả cao

March 9, 2018 | Gà thịt |

Với phần 1 kỹ thuật nuôi gà công nghiệp đẻ trứng bà con đã được biết cách chuẩn bị chuồng trại để nuôi gà đẻ trứng. Ở phần 2 này, lamnong.net sẽ tiếp tục cung cấp cho bà con những thông tin, kỹ thuật cần thiết để nuôi gà công nghiệp đẻ trứng đạt hiệu quả cao.

Tìm hiểu kỹ thuật nuôi gà công nghiệp đẻ trứng

Kiểm tra mức độ tăng trọng của gà hậu bị

gà công nghiệp đẻ trứng

Kỹ thuật cơ bản nuôi gà hậu bị là không quá mập cũng như gà quá gầy. Cần? phải theo sát định mức thể trọng từng giai đoạn tuổi.

Các bước tiến hành

-Bố trí đủ máng ăn, máng uống và mật độ theo quy định để gà phát triển đồng đều.

– Cứ 2 tuần cân gà 1 lần (10% trên tổng đàn) . Cân vào lúc đói và cố định thời gian . Từ kết quả kiểm tra thể trọng để phân đàn và đều chỉnh thức ăn, nếu trọng lượng gà nhẹ bằng 95% trọng lượng chuẩn thì phải dùng định mức thức ăn của tuần trên kế tiếp.

Ví dụ: Trọng lượng chuẩn gà là 670g ởtuần thứ 8 mà chỉ cân được 630g thì phải dùng định? mức thức ăn ởtuần thứ 10 là 55g/con/ngày thay cho khẩu phần định mức ởtuần 9 là 52g/con/ngày. Nếu trọng lượng gà nặng hơn trọng lượng chuẩn 5% thì tiếp tục sử dụng khẩu phần định mức ở tuần đó thay cho tuần kế tiếp.

Để có một đàn gà hậu bị tốt khi trọng lượng gà ở1 9 tuần tuổi bằng trọng lượng chuẩn = 5% và đạt tỷ lệ đồng đều là 80% so với tổng đàn.

Chế độ chiếu sáng

nuôi gà công nghiệp đẻ trứng

Chế độ chiếu sáng giúp cho gà đẻ đúng ngày giờ, đẻ sai và duy trì năng suất đẻ. Thời gian chiếu sáng một ngày đối với gà hậu bị:

– Gà 1 – 2 tuần tuổi: Thời gian chiếu 24/24 giờ.

– Gà 3 -7 ngày tuổi: Thời gian chiếu 23/24 giờ

– Gà từ đến tuần 11 : Thời gian chiếu giảm từ 22/24 xuống 13/24 giờ.

– Gà từ 12 – 18 tuần tuổi: sử dụng ánh sáng tự nhiên.

– Gà từ 19 – 22 tuần tuổi : Thời gian chiếu sáng từ 13/24 giờ đến 16/24 giờ và duy trì thời gian chiếu sáng này suốt thời kỳ gà đẻ. Cường độ ánh sáng sử dụng là 4w/m2.

Kỹ thuật nuôi gà công nghiệp đẻ trứng

* Các loại thức ăn
-Gà từ tuần thứ 20, đẻ trứng bói đến loại thải (74 tuần). Thức ăn giai đoạn này gà ăn thức ăn của gầ đẻ và khẩu phần định mức của gà đẻ. Định mức tăng dần đến 26 tuần định lượng thức ăn đạt 120g/con/ngày. Thức ăn dùng cho gà đẻ tốt nhất hiện nay là hỗn hợp Con Cò C24 hoặc cám đậm đặc Con Cò C21 hoặc cám đậm đặc Con Cò 210 (của CTY Thức ăn gia súc Con Cò),

– Gà từ 20 tuần tuổi: Sử dụng cám Con Cò C210, pha trộn theo tỷ lệ sau: Cứ 100g cám hỗn hợp trộn có 37% C210, 23% ngô, 40% cám gạo hoặc trộn theo tỷ lệ 33% C210, ngô 40%, cám gạo 25%.

-Gà trên 40 tuần tuổi: Sử dụng cám Con Cò C210 và pha trộn như sau: Cứ 100kg? cám hỗn hợp trộn có 33% cám Con CòC21 0, 27% ngô, 40% cám gạo.

* Cách cho gà ăn; Đốthức ăn hỗn hợp hoặc cám hỗn hợp trộn đồng đều ắ máng,? đảo đều thức ăn ít nhất là 2 – 3 lần/ ngày để thức ăn được phân bố đều trong máng kích thích gà ăn được nhiều hơn.

Không được giảm khẩu l’hần thức ăn khi tỷ lệ đẻ của đàn gà con cao, chỉ giảm khi? tỷ lệ đẻ tụt xuống. Cho gà ăn 2 lần trong ngày: Lần 1: 75% thức ăn vào buổi sáng, lần 2-3 lần 25% vào buổi chiều.

* Nước uống phải luôn đảm bảo số lượng 250ml/con, luôn sạch và mát 26oc.

* Duy trì chế độ chiếu sáng 16 giờ/ ngày.

Sáng 4 – 6 giờ thắp đèn

16 – 1 8 giờ ánh sáng tự nhiên.

18 – 20 giờ ánh sáng đèn .

Cường độ án h sáng duy trì 4w/m2 cho suốt thời kỳ đẻ.

Tiếp tục theo dõi thể trọng gà, trong giai đoạn này, phải tăng trọng chậm đặc biệt? trong 5 – 6 tháng đầu thời kỳ đẻ. Ngược lại sự giảm trọng lượng trong thời kỳ này thường? dẫn tới sự sụt đẻ và thay lông. Loại bỏ những gà không đủ tiêu chuẩn như đầu to hay quá? dài, mào kém phát triển và có vảy trắng…

* Vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi gà công nghiệp đẻ trứng:

Gà 1 ngày tuổi
Dùng vacxin phòng bệnh Marex.

Gà 3 ngày tuổi
Nhỏ vacxin phòng dịch tả và viêm phế quản.

Gà từ 1- 3 ngày tuổi
Chống stess và viêm rốn thương hàn bằng Colitetravet 1 g/ lít + 1g Vitamin C.

Gà từ 4-6 ngày tuổi
Phòng bệnh hen suyễn và sổ mũi bằng Tri-alplucine 1 g/1? lít nước.

Gà đẻ 7 ngày tuổi
Phòng bệnh Gumboro.

Gà 10 ngày tuổi
Chủng vacxin đậu .

Gà 14 ngày tuổi
Phòng Gumboro và dịch tả gà.

Gà từ 22 – 24 ngày tuổi
Phòng cầu trùng.

Gà từ 26 – 28 ngày tuổi
Phòng CRD, E-coli, thương hàn, Tri-alplucine 1 g/1ít.

Gà từ 33 -37 ngày tuổi
Phòng cầu trừng.

Gà đến 42 ngày tuổi
Phòng E-coli, tụ huyết trùng băng Neotyphomicine??? 0,15 ml/con .

Gà đến 63 ngày tuổi
Phòng Gumboro. .

Gà đến 70 ngày tuổi
Tiêm phòng dịch tả, phù đầu, hội chứng giảm đẻ bằng OVO 0,15cc/con.

Gà 98 ngày tuổi
Phòng tụ huyết trùng

Gà đến 1 1 2 ngày tuổi
Tiêm phòng dịch tả, phù đầu, hội chứng giảm đẻ.

(Sau 4 tháng tiêm lại vacxin dịch tả gà)

Kỹ thuật nuôi gà công nghiệp đẻ trứng mang lại hiệu quả cao đòi hỏi bạn cần thực hiện tổng thể các quá trình trên. Có như vậy hộ chăn nuôi mới mang lại hiệu quả cao.

Có thể bạn quan tâm