Học kỹ thuật trồng cà phê xen tiêu

April 20, 2018 | Cà phêCây công nghiệp |

Mô hình kỹ thuật trồng cà phê xen tiêu đang được nhiều hộ dân Tây Nguyên và các tỉnh lân cận, trong những năm gần đây giá tiêu tăng cao đã hấp dẫn nhiều người nông dân đổ xô vào trồng, một số hộ nông khác không còn diện tích để triển khai thêm cây hồ tiêu.

3 mô hình trồng cà phê xen tiêu của anh Tấn xã Đăk Sin

Phương thứ 1: Anh lựa chọn trồng thuần với 400 trụ tiêu.

Phương thứ 2: Trồng xen trong vườn cà phê với số lượng 400 trụ  tiêu.

Phương thứ thứ 3: Trồng xen cây trong vườn cà phê với số lượng 200 trụ.

trồng cà phê xen tiêu

Đối với phương thức trồng cà phê xen tiêu anh thiết kế trồng với 100 trụ tiêu, mật độ trồng cây cà phê là 3mx3m và sử dụng cây lồng mức, muồng đen để làm trụ sống cho dây tiêu leo bám, lô tiếp theo là cà phê với 300 gốc cà phê, cứ 5 hàng cà phê anh trồng xen 1 hàng hồ tiêu, như vậy trên mảnh vườn của gia đình anh có 5 lô trồng cà phê và 4 lô trồng hồ tiêu, toàn bộ 600 trụ tiêu được anh trồng xen trong vườn đều sử dụng trụ sống cho dây tiêu leo bám, còn 400 trụ tiêu trồng thuần anh sử dụng trụ chết cho dây tiêu leo bám và sử dụng dụng giống tiêu Vĩnh Linh để trồng.

Kết quả thu được những dây tiêu leo dám trên trụ chết giai đoạn đầu thường cho năng suất cao, dễ chăm sóc nhưng độ rủi ro cao, còn đối với những dây tiêu leo bám trên trụ sống, những năm đầu năng suất thường thấp nhưng tăng dần sản lượng theo từng năm, tốn công chăm sóc và mức độ đầu tư cao hơn so với dây leo bám trên trụ chết.

Chia sẻ kinh nghiệm từ anh Tấn: “Để có được thành quả như ngày hôm nay, gia đình tôi đã phải mất bao công sức, từ chọn giống, xử lý hom giống, xử lý đất, bố trí các phương thức trồng xen cây hồ tiêu trong vườn cà phê cho đến việc làm cỏ, bón phân, cắt tỉa…tất cả đều phải theo đúng kỹ thuật. Trước khi trồng một tháng phải xử lý đất rất kỹ bằng vôi, sau đó bón lót phân chuồng hoai và lân. Khi được 1 năm tiến hành đôn dây tiêu, vét bồn vừa phải để thuận tiện chăm sóc, làm cỏ hạn chế tới mức tối đa việc làm tổn thương bộ rễ và đặc biệt là đối với những dây tiêu trồng xen trong vườn cà phê được leo bám trên cây trụ sống. Vào mùa khô, tiêu có cây che bóng nên không cần tưới nước, tiêu được chăm sóc tốt nên ít bị sâu bệnh hại””.

mô hình trồng cà phê xen tiêu

Còn đối với hồ tiêu, đặc biệt là những trụ hồ tiêu trồng xen trong vườn cà phê, tùy vào cây làm trụ sống là muồng đen hay lồng mức mà hàng năm cần tiến hành rong cành (đối với muồng đen hàng năm rong cành 3 – 4 lần, còn đối với cây lồng mức thì làm 2 – 3 lần). Trong quá trình rong cành cây trụ sống cần hạn chế tác động đến dây tiêu. Bên cạnh đó, vào giai đoạn làm cành, làm chồi cây cà phê cần hạn chế tối đa sự tác động đến những trụ tiêu trồng xen trong vườn. Cũng giống như cây cà phê, cứ 3 năm một lần tôi sử dụng phân chuồng hoai mục để bón, lượng bón là 25kg/trụ, các năm còn lại tôi sử dụng phân vi sinh Komix để bón cho cây”.

Việc trồng cà phê xen tiêu hay cây trồng khác cần chú ý ngoài chăm sóc cây cà phê cũng cần chăm sóc cây trồng xen canh để có vụ mùa bội thu.

Có thể bạn quan tâm