Phát triển các mô hình trồng cây cà phê chất lượng cao

April 21, 2018 | Cà phêCây công nghiệp |

Hiện nay, tỉnh Gia Lai đã xây dựng và phát triển mô hình trồng cây cà phê chất lượng cao đạt tiêu chuẩn giúp bà con giữ vững được năng suất và sản lượng.

Xây dựng mô hình trồng cây cà phê mang lại hiệu quả kinh tế cao

mô hình trồng cây cà phê

Mô hình cà phê chất lượng cao đạt tiêu chuẩn 4C với tổng diện tích 2.326ha tại địa bàn các huyện la grai, chuprong, đăk Đoa, Chư Pah và thành phố Pleiku. Tham gia thực hiện các mô hình này có 15 nhóm nông hộ với 1300 thành viên, là những người trồng cà phê có kinh nghiệm thâm canh cao và có điều kiện về mặt kinh tế gia đình cùng đầu tư và cùng hưởng lợi.

Tại các mô hình trồng cây cà phê hữu cơ chất lượng cao, các nhóm hộ nông dân đã có sự liên kết trong sản xuất và thống nhất thực hiện quy trình sản xuất theo bộ quy tắc 4C theo đó sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật để tạo ra sản phẩm sạch theo 3 tiêu chí về kinh tế, xã hội và môi trường.

Những nhóm hộ nông dân đều sử dụng các loại vật tư đầu vào cùng một chủng loại vừa đảm bảo chất lượng và vừa được giảm giá, đồng thời cùng bán chung sản phẩm chất lượng theo giá thị trường và được cộng hưởng 300.000 đồng/kg cho các doanh nghiệp thu mua có tham gia hướng dẫn mọi người thực hiện quy tắc 4C và không bị tư thương ép giá.

Để tạo điều kiện cho các nhóm nông hộ sản xuất cà phê chất lượng và bền vững với mục tiêu tăng thu nhập cho người trồng cây cà phê trên một đơn vị diện tích, những mô hình cũng được tiến tới hình thành hợp tác xã và nhằm đảm bảo điều kiện về mặt pháp lý để hoạt động hiệu quả hơn.

xây dựng mô hình trồng cây cà phê

Thực tế, các mô hình cà phê chất lượng cao trong những năm qua đều có mức thu trên một diện tích cao hơn hẳn so với trước đây khi còn làm ăn riêng lẻ, chưa có sự liên kết để phát triển. Bình quân mỗi hecta cà phê đạt tiêu chuẩn 4C tại các mô hình đều có mức lợi nhuận từ 75 – 80 triệu đồng tăng khoảng 15% so với trước, các nhóm nông hộ đều rất phấn khởi và yên tâm trong việc thực hiện đúng quy trình thâm canh.

Tuy nhiên, việc nhân rộng mô hình cà phê theo tiêu chuẩn 4C ở tỉnh Gia Lai vẫn còn ở mức thấp, mới chiểm khoảng 20% diện tích cà phê trong toàn tỉnh. Theo ông Trịnh Quốc Việt – Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh, hiệu quả từ việc thực hiện sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn 4C đã được khẳng định, Trung tâm đang phối hợp chặc chẻ với các cấp chính quyền địa phương vận động và hỗ trợ cho các nông hộ trồng cà phê trên địa bàn tự nguyện tham gia theo nhóm để phát triển mạnh các mô hình, nhất là trong các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

mô hình trồng cà phê

Từ mô hình trồng cà phê ở Tây Nguyên theo hướng sạch được tăng và đáp ứng được nhu cầu cung cấp cũng như giúp bà con có thu nhập ổn định.

Có thể bạn quan tâm