Hai loại cây ngô nếp lai cho năng suất cao

March 12, 2018 | BắpCây công nghiệp |

Cây ngô nếp lai là giống cây trồng cho năng suất cao, tận thu được cả thân, lá để phục vụ chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế, dưới đây là 2 giống ngô cho năng suất cao. Bà con cùng tham khảo xem nó là giống ngô nếp gì nhé

Giống ngô nếp lai cho năng suất cao

ngô nếp lai

Hai giống cây ngô được cho là năng suất cao là ngô nếp lai HN68 và HN 90. có đặc điểm ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng ngon, ăn nguội vẫn dẻo. Sinh trưởng khỏe, chống chịu sâu bệnh tốt, bắp to thon dài, năng suất bắp tươi đạt 18 – 20 tấn/ha; độ đồng đều bắp rất cao, tỷ lệ loại 1 cao trên 95%, không hở đuôi chuột. Chiều cao cây trung bình 189 cm; chiều cao đóng trái 81 cm, số lá 15 – 17 lá; bắp dài 18 – 19 cm, hạt màu trắng. Số hàng hạt/bắp từ 15 – 17 hàng; số hạt/hàng từ 30 – 35 hạt..

giống ngô nếp lai

HN90 sinh trưởng ngắn ngày, bắp to, đẹp. Đặc biệt là chất lượng ngon, dẻo và năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt. Năng suất đạt 2.500 bắp/sào, thương lái ra giá 3,2 triệu đồng cả ruộng, còn bán lẻ thì 1.300 đ/bắp. Mua cả ruộng thương lái tự bẻ lấy bắp để cây lại, còn bán lẻ thì chủ ruộng phải bẻ.

HN68 cây ngô đồng cứng, khỏe, đây là ưu điểm tránh ngã đổ khi có bão. Ngoài ra, HN68 bắp to đều, tỷ lệ cây có bắp loại một >95%, hạt đóng sít và kín đến tận đỉnh.

trồng giống ngô nếp sẽ thu hoạch bắp đang còn non, nên cây, lá đang còn xanh, nhiều chất dinh dưỡng và làm thức ăn cho trâu, bò rất tốt. Tuy nhiên, trồng ngô nếp khó khăn nhất hiện này khâu tiêu thụ, bởi ngô nếp bán khi còn non.

cây giống ngô nếp lai

Cây ngô nếp lai mang lại lợi nhuận kinh tế cho bà con nhất là những giống ngô cho năng suất cao như hai giống ngô trên. Không những thu bắp mà còn tận thu được thân, lá, râu ngô. Trước khi trồng bà con nên xem sét giống ngô nào có lợi và cho năng suất cao để  đem lại kết quả cao trong trồng trọt.

Chúc bà con thành công!

Có thể bạn quan tâm