Sầu riêng giai đoạn ra hoa cần bón bổ sung loại phân bón gì?

October 21, 2018 | Cây ăn trái |

Sầu riêng giai đoạn ra hoa rất quan trọng, lúc này cây cần được bổ sung dinh dưỡng một cách đầy đủ. Để cây tăng trưởng tốt nhất có thể, hộ trồng cần bổ sung dinh dưỡng cho cây giai đoạn ra hoa này như sau:

Cách bón phân sầu riêng giai đoạn ra hoa

sầu riêng ra hoa

  • Lượng phân bón cho cây giai đoạn này ít, bón một ít phân bón lá.
  • Trường hợp cây có sức khỏe tốt sau khi thu hoạch, chăm sóc thật tốt cho cây để cây ra hoa tốt. Tỉa cành và tạo tán, tưới nước bón phân bổ sung đầy đủ cho cây để cây có sức khỏe tốt ra hoa thuận lợi.
  • Phân đa lượng dùng cho sầu riêng giai đoạn trưởng thành, N: từ 1,5 – 2kg; P2O5 từ 1,5 – 2kg; K2O từ 2 – 3kg.
  • Trường hợp bón phân đơn N: từ 3 – 4kg; P: từ 10 – 14kg; K: từ 3,5 – 4,5kg.
  • Lượng phân trên được chia ra 4 lần bón với lượng phân cho từng lần bón như sau:

+ Bón phân cho cây sầu riêng lần 1: N: 40 – 80%, P: 40%, K: 20% bón sau thu hoạch.

+ Bón phân cho cây sầu riêng lần 2 giai đoạn sau thu hoạch N: 0 – 10%, P: 40%, K: 30%

+ Bón phân lần 4 trước khi thu hoạch N: 0%, P: 0%, K: 20%

sầu riêng giai đoạn ra hoa

Sầu riêng giai đoạn ra hoa ngoài bón phân hộ trồng cần tưới nước đầy đủ và phòng trừ sâu bệnh. Để cây hấp thu được tối đa chất dinh dưỡng. Nếu thiếu nước giai đoạn này cây sẽ hạn chế việc hấp thu lượng phân bón mà chúng ta bổ sung. Thăm vườn thường xuyên để cây có dấu sâu bệnh thì phòng trừ dập tắt dịch bệnh ngay lập tức.

Có thể bạn quan tâm