Cách chữa bệnh tuyến trùng trên cây cà phê

Cà phê Hiện nay phần lớn diện tích cà phê khi thực hiện biện pháp tái canh thường rất khó thành công, thông thường 2 năm đầu cây phát triển tốt nhưng tới năm thứ 3 xuất hiện bệnh hại cây cà phê  khiến bà con lo lắng, đặc biệt là bệnh...