Xác định thời điểm tưới nước cho cây cà phê hợp lý

July 20, 2018 | Cà phêCây công nghiệp |

Cây cà phê có nhu cầu cần lượng nước tưới cao bởi đặc điểm sinh học của rễ cây cà phê là tập trung ở tầng đất từ 0-50cm. Để giúp cho quá trình phân hóa mầm hoa và kích thước trái phát triển cây cần cung cấp lượng nước đủ và đúng thời điểm. Thường thì cây cà phê có nhu cầu cần nước rất cao nên hộ trồng tốn nhiều nhân công để tưới nước, nhu cầu cần nước ở mỗi thời kì và lượng nước tưới cụ thể hộ trồng cần nắm rõ chu trình tưới nước cho cây cà phê.

Thời điểm tưới nước cho cây cà phê lần đầu

Ngay sau thời điểm thu hoạch là giai đoạn quan trọng nhất để cung cấp nước cho cây, việc cung cấp nước nó ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phân hóa mầm hoa cũng như tỷ lệ đậu quả. Thời điểm này cần tưới nước cho cây cà phê đúng lúc cho cây, nếu như tưới quá muộn cây vượt giới hạn chịu đựng và khó phục hội lại được trạng thái bình thường. Cây héo và không còn khả năng phân hóa mầm hoa.

tưới nước cà phê

Nếu tưới nước sớm quá thì tình trạng hoa nở không tập trung sẽ xẩy ra, cây thụ phấn kém cho năng suất thấp khi thu hoạch. Trái chín rải rác phải thu hoạch thành nhiều đợt, việc tưới nước quá sớm sẽ khiến cho cây phát triển thân và lá. Sau đó để đảm bảo lượng nước cho cây sinh trưởng thì số lần tưới phải tăng và kinh phí lẫn nhân công tăng lãng phí nguồn nước.

Tưới nước lần đầu cho cây cà phê thời điểm hợp lý nhất là lúc cây phân hóa mầm hoa đầy đủ. Cây trải qua thời kỳ khô hạn kéo dài chừng khoảng 2-3 tháng, tại các tỉnh Tây Nguyên thời điểm tưới nước lần đầu là sau thu hoạch một tháng. Khi tưới quan sát mầm hoa khi nó đã xuất hiện đầy đủ trên các đốt cành thì nên tiến hành tưới nước.

Xác định chu kỳ tưới lẫn lượng nước tưới

Hai hình thức tưới nước phổ biến của hộ trồng hiện nay là tưới gốc và tưới phun mưa. Trong hai hình thức này thường thì hình thức tưới gốc sẽ tiêu tốn nhiều nước từ 300-400 lít/ 1 gốc với lượng nước tưới quá nhiều này cũng không tốt. Độ phì nhiêu của đất sẽ bị nước mang theo và thấm sâu hơn vào lồng đất, xác định chu kỳ tưới hộ trồng cần áp dụng các biện pháp sau đây:

+ Đất có thành phần cơ giới nặng hộ trồng nên tưới nhiều hơn đất cát vì đất này có khả năng giữ được độ ẩm cao hơn. Chu kì tưới cần kéo dài để tiết kiệm số lần tưới, cần theo dõi lượng mưa để điều chỉnh lượng nước tưới cho thích hợp. Khi lượng mưa đạt từ 35-40mm thì bỏ qua không tưới. Lượng nước tưới chỉ nên vừa đủ và ẩm độ đất trong tầng từ 0-50cm.

xác định lượng nước tưới cho cây cà phê

Đối với cà phê giai đoạn mới trồng lần tưới nước đầu tiên 120 lít/ 1 gốc chu kì tưới là 22 ngày 1 lần. Tưới lần 2 là 160 lít/ 1 gốc tưới lần 3 lượng nước tưới là 200 lít.

Cà phê giải đoạn kiến thiết cơ bản tầm 2-3 năm tuổi lượng nước tưới cho lần đầu tiên là 240 lít / gốc. Chu kì tưới 22-24 ngày tưới nước lần 2 liều lượng tưới là 320 lít/ gốc tưới nước lần 3 là 400 lít/ gốc.

Xác định thời điểm tưới nước hợp lý cho cây cà phê

Cà phê giai đoạn kinh doanh chu kỳ tưới cách ngay 25 ngày, lượng nước tưới cho cây đợt 1 là 390 lít/ 1 gốc đợt 2 là 520 lít/ gốc đợt 3 là 650 lít/ gốc. Thời điểm cà phê bước vào giai đoạn kinh doanh lượng nước tưới cho mỗi cây là 500-600 lít thời điểm tưới cách nhau tầm 21-25 ngày.

Xác định thời điểm tưới nước cho cây cà phê và lượng nước tưới cho cây chính xác đúng thời điểm vô cùng quan trọng. Nhất là đối với các tỉnh Tây Nguyên nguồn nước tưới hạn hẹp cần áp dụng phương pháp trên sẽ đảm bảo được lượng nước tưới cho mùa khô đảm bảo năng suất khi thu hoạch.

Có thể bạn quan tâm