Nuôi bobo cho cá ăn có đơn giản?

Cá cảnh Bobo còn gọi là trứng nước hay con đỏ là một loài giáp xác nước ngọt nhot. Thích hợp là thức ăn cho cá bột và cá cảnh. So với nuôi cá tra hay trồng lúa nước thì nuôi bobo mang lại lợi nhuận nhiều hơn. Vậy cách nuôi bobo...