Trồng cây cà phê có chứng nhận giúp tăng lợi nhuận

April 21, 2018 | Cà phêCây công nghiệp |

Theo ông Hoài Dương giám đốc sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông thôn tỉnh Dak Lak, hiện tại đã có trên 44 ngàn hộ tham gia sản xuất trồng cây cà phê có chứng nhận với diện tích 64.107 ha, sản lượng đạt được 226,1 tấn cà phê nhân, chiếm trên 50% sản lượng cà phê nhân của tỉnh.

Trồng cây cà phê giúp bà con tăng cao lợi nhuận kinh tế

trồng cây cà phê

Lượng cà phê này không những đáp ứng nhu cầu của thị trường thế giới, lợi nhuận tăng thêm mà còn giúp môi trường sống tại các vùng quê càng cải thiện hơn. Theo ông Dương thì các hộ thực hiện mô hình trồng cây cà phê hữu cơ có chứng nhận chất lượng tốt bên trong của sản phẩm nông nghiệp, chứng nhận tổ chức thực hiện bộ nguyên tắc chung cho cộng đồng cà phê 4C là chủ yếu, một số ít diện tích còn lại tham gia sản xuất cà phê có chứng nhận của tổ chức rừng nhiệt đới RFA chứng nhận của tổ chức quốc vế về dán nhãn thương mại công bằng FLO, đây cũng là địa phương có số hộ, diện tích, sản lượng cà phê tham gia sản xuất cà phê có chứng nhận, xác nhận nhiều nhất trong cả nước.

Tại huyện Cư M’gar là vùng trọng điểm sản xuất cà phê vối của tỉnh hiện có gần 10 ngàn hộ với 15 ngàn ha cà phê tham gia sản xuất cà phê có chứng nhận Utz và 4C, chiếm 45% diện tích cà phê trên địa bàn huyện. Đặc biệt, trong 10 đơn vị được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột thì có 100% đơn vị tham gia sản xuất cà phê có chứng nhận Utz, 4C và RFA.

mô hình trồng cây cà phê

Tham gia chương trình sản xuất nông nghiệp trồng cây cà phê có chứng nhận, xác nhân, các nông hộ, doanh nghiệp được các đơn vị chức năng tập huấn kỷ về bộ tiêu chuẩn, nguyên tắc của chứng nhận, xác nhận để canh tác bền vững trên vườn cà phê. Sau khi được tập huấn về bộ tiêu chuẩn, nguyên tắc, các nông hộ sản xuất kinh doanh cà phê trên địa bàn tỉnh đã tổ chức sản xuất một cách hợp lý, khoa học, tiết kiệm chi phí mua vật tư, phân bón, thuốc trừ sâu, tiết kiệm được lượng nước tưới trong mùa khô…nhưng năng suất, sản lượng, chất lượng cà phê vẫn tăng lên. Sản phẩm cà phê nhân có tham gia sản xuất cà phê có chứng nhận, xác nhận cũng được các doanh nghiệp, trong ngoài nước thu mua với giá cao hơn từ 30 đến 60 USD/tấn so với cà phê không có chứng nhận, xác nhận.

Sau 3 năm tham gia sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn Utz, anh thực hành tốt các quy trình trình sản xuất cà phê sạch, bón phân cân đối, tận dụng thêm phân chuồng ủ hoai mục, hoặc phân hữu cơ vi sinh để bón cho cây cà phê, giảm lượng nước tưới từ 600 lít xuống chỉ còn tưới 200 đến 300 lít nước/gốc/lần tưới vào mùa khô…nhưng năng suất vẫn đạt gần 3,4 tấn cà phê nhân/ha.

trồng cây cà phê nâng cao hiệu quả kinh tế

Việc trồng cây cà phê ở Đăk Lăk đang tiến hành tái canh, nên cần phải có định hướng, mô hình rõ ràng giúp tăng lợi nhuận, giữ vững được năng suất.

Có thể bạn quan tâm