Cách chăm sóc sầu riêng nuôi trái sao cho hiệu quả

chăm sóc sầu riêng

Chăm sóc sầu riêng nuôi trái công đoạn quan trọng quyết định năng suất và phẩm chất quả nguyên cả mùa vụ. Vì vậy bà con cần có biện pháp chăm sóc cây giai đoạn này cho thật tốt, tưới nước, bón phân và trường hợp có mưa trái vụ …

Read More »

Cách thức chăm sóc cây cà phê khi có mưa trái mùa

Mưa trái mùa dẫn đến cây cà phê ra hoa và đậu trái kém, năng suất giảm mạnh. Nhưng những năm gần đây các tỉnh Tây Nguyên là vùng trồng cà phê nhiều khí hậu thất thường diễn ra thường xuyên. Làm thế nào để bảo vệ năng suất cây …

Read More »