Chăm sóc sầu riêng giai đoạn kinh doanh

chăm sóc sầu riêng

Giai đoạn cây sầu riêng bắt đầu cho thu hoạch hộ trồng cần có chính sách chăm sóc đặc biệt. Để cây sinh trưởng và phát triển tốt cho năng suất cao ổn định hàng năm. Cụ thể quy trình chăm sóc sầu riêng ra sao mời bà con cùng …

Read More »

Quá trình hình thành nụ và nở hoa cà phê

hoa cà phê

Hiện tượng nở hoa cà phê được phân chia ra làm hai giai đoạn chính là phân hóa mầm hoa. Giai đoạn sau đó là tăng trưởng khi khi đạt kích thước nhất định hoa sẽ nở, chu trình của hai giai đoạn này như thế nào, mời bà con …

Read More »