Chăm sóc tiêu mùa khô như thế nào cho đúng cách

Mùa khô là giai đoạn mà hồ tiêu mang quả và chịu khá nhiều ảnh hưởng từ thời tiết như khí hậu lạnh, gió lốc…trường hợp hồ tiêu không được chăm sóc tốt sẽ ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng và sức sinh trưởng của cây cho mùa vụ …

Read More »

Bệnh chết nhanh trên cây tiêu và các phòng trừ

Bệnh chết nhanh trên cây tiêu khiến cây đang xanh tốt nhanh chóng héo rũ và chết dây sau đó. Quan sát phần gốc tiêu chúng ta sẽ thấy phần rễ bị thối đen nhất là phần cổ rễ cây bốc ra mùi hôi nhẹ. Khi cây có triệu chứng …

Read More »