Home / Tag Archives: sưa đỏ

Tag Archives: sưa đỏ

Cây sưa đỏ dùng để làm gì

Cây sưa đỏ với nhiều tên gọi khác nữa đó là gỗ huỳnh, gỗ trắc…nằm trong danh sách đỏ các loại cây cấm khai thác với mục đích thương mại. Số lượng cây gỗ sưa đỏ mọc hoang trên rừng rất ít, cây có tuổi đời 20 năm sẽ có …

Read More »